118 | بلاگ

118

تعرفه تبلیغات در سایت

من معمولا مشکلی با اقوام مختلف ندارم ولی وقتی خانواده پدرت جنوبین و یه مشت دوست و اشنای نفهم دارن به نظرتون میتونم این قوم رو دوست داشته باشم؟

مردک پررو زنگ زده ما قمیم

خب به ** که قمید . چند دفعه ما باید به خاطر شما عذاب بکشیم؟

چند دفعه باید به خاطر این مهمونیای مسخره دعوا بشه تو خونه؟ مردشور همتونو ببرن

تقصیر بابای بی فکر منم هست

نمیتونه روی شما احمقا رو زمین بنداره که مبادا بتون بر نخوره. چرا؟ چون وقتی اونجاست هی میاد خونه ی شماها مهمونی

چرا مامان من به خاطر شما باید گریه کنه؟

آشغالای نفهم 

بابای احمق من . چرا نمیفهمی اخه؟ چرا؟ انقدر این مفت خورا برات مهمن؟ انقدر نوه ی عمه ی خاله ی بابات برات مهمه؟

انقدر فامیلای عنت برات مهمن؟

از همتون متنفرم . از همتون 

اگه اون روستای مسخره و اون منطقه مسخره نابود بشه هیچ ناراحت نمیشم . همه چی از گور خودشون بلند میشه 

نفهما اشغالای به درد نخور

فامیل نمیخوام

دوست و اشنا نمیخوام

 برید بمیرید

بمیرید

حالم ازتون به هم میخوره . اگه اجتماعی شدن یعنی با شما ها معاشرت کردن میخوام صد سال سیاه اجتماعی نباشم  یه وحشی منزوی باقی بمونم

بمیرید

فقط بمیرید

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396 ساعت: 2:02